Grid Izgaralar, arayüzdeki içeriğin yerleşimini düzenlemek için kullanılan bir dizi dikey ve yatay çizgiyi içeren yapıdır. Görsel tasarımda gridler, tasarımcılar tarafından içerik ve imgelemleri çok daha okunabilir ve yönetilebilir bir biçimde yapılandırmak ve sunmak için sıklıkla kullanılır.