Kompozit Kapaklar

Kompozit Kapak, Kompozit Rogar Kapak, Kompozit Menhol Kapak

kompozit kapak

Kompozit kapak, geleneksel dökme rögar kapakları çözümüne bir alternatiftir.
Kompozit rögar kapakları , rögarları kapatmak için kalıplanmış ve güçlendirilmiş polimerden yapılmış bir üründür. Güçlendirilmiş ve kalıplanmış polimer ağır hizmet tipidir ve yaralanmaları nispeten daha düşük bir yüzdeye indirgeyen yüksek trafiğe dayanma kabiliyetine sahiptir.

Dayanım Sınıfları : A15, B 125, C250 ve D400 kompozit menhol kapaklardır.

Kompozit menhol kapakları, Sfero Döküm  kapağın ağırlığının üçte biri kadar ve çelik ve beton bir kaplamadan %80 kadar daha hafif olabilir. Ayrıca üstün bir kaymaz yüzey sağlarlar, kilitlenebilirler ve paslanmazlar; Ayrıca zeminde harika görünüyorlar.

Kompozit Menhol Kapak Nedir ?

Yapısı ve özelliği birbirinden tamamen farklı iki veya daha fazla malzemenin belirli işlemlerden geçirilip, birleştirilen malzemelerin özelliklerine sahip daha dayanıklı ve daha dirençli yeni bir malzeme üretilme işlemine “kompozit”, ortaya çıkan yeni malzemeye ise “kompozit malzeme” denir.

Daha basit bir soru sorup, basit cevap verecek olursak; “kompozit nedir?” sorusuna kısaca ‘Bir veya birden fazla malzemelerin melezlenmesi ile orta çıkan yeni ürüne kompozit malzeme denir’ diye bir cevap verebiliriz. Kullanımı arttıkça ilgi çekmeye devam eden kompozit başta elektrik aydınlatma olmak üzere birçok alanda popüler hale geliyor.

Kompozit işlemlerinde işleme sokulan malzemelerin özellikleri, oluşacak malzemeye daha baskın ve daha özellikli bir şekilde taşınmasını sağlar. Böylece, kompozit ile sanayinin her sektöründe kullanılan uzun ömürlü, ekonomik ve uygulanması kolay malzeme çeşitlilikleri ortaya çıkar.

Cam ile plastik maddesinin birleştirme işlemlerinde ortaya çıkan ürün hem cam özelliklerini hem de plastik özelliklerini taşır. Hatta ortaya çıkan ürünün direnci ve dayanıklılığı ana malzemelerin direncinden ve dayanıklılığından daha fazla olmaktadır.

Kompozit Rogar Kapak Sektöründe amaç, tekli kullanımlarda dayanıklı ve verimli olmayan, ikili işlemlerde erimeyen malzemeleri, uygulama alanlarında uygun nitelikleri gösterecek standartlara getirmek için yeni malzeme üretmektir. Otomotiv sektöründen uzay sanayine, savunma sanayinden gıda sanayine kadar üretim araçlarının bütününde kullanılan malzemelerin en başında kompozit menhol kapak malzemeler gelmektedir.

Kompozit Rogar Kapak Ürünlerin Avantajları

 • Yüksek Mukavemet
 • Hafiflik, Montaj ve Sevkiyat Kolaylığı
 • Metale Göre Düşük Maliyet
 • Tasarım Esnekliği
 • Boyutsal Stabilize
 • Yüksek Dielektrik Direnimi
 • Yanmazlık Özelliği
 • Sıcaklıktan ve Soğuktan Etkilenmemesi
 • Isıya Dayanıklılık
 • Renk Seçenekleri
 • Kalıplama Kolaylığı
 • Korozyona Dayanıklılık
 • Soğuk ve Sıcak Hava Şartlarında İzolasyon Özelliği
 • Paslanmaz
 • Elektrik ve Su Yalıtım Özelliği
 • Rutubet ve Neme Dayanıklılık
 • Çalınma Riski yok
 • Çevre Dostu
 • Antibakteriyel

Elektrik Sektöründe Kompozit Menhol Kapak Malzeme Kullanımı

Elektrik ve elektronik sanayisinin kullandığı malzemelerin önemli bir kısmı kompozit malzemelerden oluşmaktadır. Elektrik sektörünün ana malzemesi kablo ve ekipmanlarıdır. Kabloların dayanıklılığının artırılması, montajlaması ve uygulanması gibi alanlarda en sık başvurulan malzeme çeşitleri kompozit malzemelerdir.

Kompozit malzemeler sadece elektrik sektöründe ağırlıklı kullanıyor değildir. İnşaat sektöründen ulaşım sektörüne kadar her alanda hayatımızın içinde yer alan malzeme türüdür. Binaların ısı ve ses yalıtımları, her gün kullandığımız otobüs durakları, otomobillerimizin iç mekân kaplamaları, kullandığımız gündelik eşyalarımızın çoğu kompozit malzemelerden üretilmiştir.

Sağlık alanında ise kullanım alanları bir hayli fazladır. Diş dolgusundan, inorganik kemik (yapay kemik) yapımına kadar her dalda çok sık kullanılan malzemedir. Kullanım alanlarının çok geniş olmasından dolayı medikal aletlerin yapımında en sık kullanılan malzemelerin başında yine kompozit malzemeler gelmektedir. Hafif, dayanıklı ve uzun ömürlü olmalarından dolayı bu sektörde özellikle çok sık kullanılmaktadır.

Hayatımızın her alanında olan ve kullanılan bu malzemeyi yeterince tanımıyoruz. Her geçen gün teknolojinin gelişmesiyle sayıları artan kompozit rogar kapak, kompozit menhol kapak malzeme çeşitliliği artık şimdiye kadar kullandığımız diğer ürünlerin ortadan kalkmasını sağlayacaktır. Bu yüzden kompozit malzeme üretimi bir ülke ekonomisi için çok önemlidir ve ülkemizde kullanımı bu önemine paralel biçimde hızla artmaktadır.

Kompozit Rogar Kapak malzeme (aynı zamanda bileşim malzemesi olarak da adlandırılır), önemli ölçüde farklı fiziksel veya kimyasal özelliklere sahip iki veya daha fazla bileşen malzemeden yapılan ve birleştirildiğinde öncekinden farklı özelliklere sahip olan bir malzeme üreten bir malzeme.

Her kompozit rogar kapak genellikle iki tip madde bulunur; matris ve takviye malzemesi. Bu malzemeler birbirlerinden farklı fiziksel özelliklere sahiplerdir, ve bir araya getirilmeleri ile oluşan kompozit malzeme her ikisinden farklı özelliklere kavuşur. Genel olarak takviye malzemesi (E: reinforcement / D: Verstärkung) taşıyıcı görev üstlenir ve etrafında bulunan matris faz ise onu bir arada tutmaya ve desteklemeye yarar. Çok eskilere dönüldüğünde kerpiç evlerin ana malzemesi olan toprağa karıştırılan saman malzemesi de ayrı bir Honeycomb Panel matrisi örneğidir. Matris bütünleştiren malzeme anlamlarına gelmekte olup, karıştırıldığı malzemeyi kenetleyip dayanımını artırmaktadır.

Günümüzde en çok kullanılan kompozitlerden biri betondurÇimento ve kumdan meydana gelen malzeme çelik çubuklar ile desteklenir. Bir diğer tanınmış kompozit ise kerpiçtirÇamur ve samanın karıştırılması ile oluşturulan bu malzeme M.Ö. 7000’li yıllardan beri kullanılan, insanlık tarihinin en eski yapı malzemesidir. Halen Türkiye‘de kırsal kesimlerinde kullanılır. Bazı ülkelerde, (örn. Yemen‘de) bu yapı malzemesinden çok katlı yüksek yapılar dahi inşa edilir.

 

Call Now Button