POLİMER KANAL IZGARA

Polimer Kanal Izgara, Polimer Kanal Izgaraları

POLİMER KANAL IZGARA

POLİMER KANAL IZGARA

polimer kanal ızgara

Polimer  kanal ızgara imalatında kullanılabilen ızgara şekilleri aşağıdaki gibidir.

Sfero döküm ızgara

Pik döküm ızgara

Paslanmaz ızgara

Galvaniz ızgara

Kompozit ızgara

Plastik ızgara

Paslanmaz fuga

Galvaniz fuga

Proje detayınıza göre istediğiniz polimer kanal ızgara için uygun fiyatlarımızdan yararlanmanız için iletişime geçin.

Polimer  Kanal Izgara Sistemi, Ülkemizdeki yapı drenaj detayları göz önüne alınarak yeniden tasarlanmış, tüm alternatif uygulamalara uygun kesit ve ölçüler standart üretim kapsamına alınmıştır.

Polimer kanal ızgara boyutlarının  farklı olması dolayısı ile ortaya çıkan geçiş problemleri uygun geçiş elemanları ile çözülmüş ve meyil oluşturucu elemanlar üretilerek çok uzun kanal hatları hızla boşaltılması sağlanmıştır. Üretimin hızlı ve kolay olması her türlü özel üretimin  (kavisli kanal, dik köşe elemanı, dörtlü birleşim, açılı köşe elemanı vb…) yapılabilirliliği ve en kısa sürede teslimi gerçekleşmektedir.

Polimer  Kanal Izgara Sistemi ,  kanal üzerinde kullanılan ızgaraları çok çeşitlidir. Ayrıca; isteğe bağlı olarak daha farklı türde ızgara üretimi de yapılabilmektedir.
Polimer Beton Kanal Fiyatları Sistemi ızgaraları, istenirse kullanılacak kilitl elemanı yardımı ile gövdeye kilitlenerek, çalınmaya karşı koruma altına alınabilir.

Polimer Beton Kanal Fiyatları Sistemi’nin en önemli özelliği; ekonomik olmasının yanı sıra, sağladığı uygulama kolaylığı ve estetik görünümdür.

Polimer beton , sürekli polimer matrisi içinde reçine ve sertleştiriciden oluşan, kimyasal reaksiyon ile sertleşen ve çeşitli dolgu malzemeleri ile desteklenen, yüksek yapışma ve çok erken yüksek dayanım kazanabilme özelliğine sahip bir malzemedir.

Yapılarda kullanılan malzemeler, sağlamlık ve mukavemet gibi iki temel özelliğe sahip olmalıdır. Bu yüzden yapıda yüksek mukavemetli malzemeler tercih edilmelidir. İki veya daha fazla malzemenin, üstün özelliklerini tek bir malzemede toplamak ya da yeni bir özellik ortaya çıkarmak amacıyla, makro düzeyde birleştirilmeleri ile oluşturulan malzemeler, polimer kompozit malzeme olarak adlandırılır. Polimer beton, sürekli polimer matrisi içinde, reçine ve sertleştiriciden oluşan, kimyasal reaksiyon ile sertleşen dolgu malzemesi olarakta kuvars kumu ile desteklenen bir kompozit malzemedir. Bu çalışmada polimer betonu üretiminde dolgu malzemesi olarak kullanılan kuvars agregası tozunun yerine %10- %20- %30- %40- %47 oranlarında cam tozu ikamesi yapılmış, üretilen betonun işlenebilirliği,
basınç ve eğilme dayanımlarındaki değişimler araştırılmıştır.

Polimer malzemelerin çeşitlerine göre geleneksel döküm malzemeden avantajı, bileşenlerinin en iyi özelliklerini bir araya getirmesidir. Mukavemet, yorulma dayanımı, aşınma dayanımı, korozyon dayanımı, kırılma tokluğu, yüksek sıcaklık özellikleri, ısıl iletkenlik, rijitlik, ağırlık, fiyat ve estetik görünüm gibi özelliklerinden biri veya birkaçı, kompozit malzeme üretimiyle iyileştirilebilmektedir.

Bir malzemenin polimer malzeme olarak adlandırılabilmesi için;
– İnsan yapısı olması, dolayısıyla doğal bir malzeme olmaması,
– Kimyasal bileşenleri birbirinden farklı ve belirli ara yüzleri ayrılmaz en az iki
malzemenin bir araya getirilmiş olması,
– Farklı malzemenin üç boyutlu olarak bir araya getirilmiş olması,
– Bileşenlerinin hiç birinin tek başına sahip olmadığı özellikleri taşıması dolayısı ile
bu amaçla üretilmiş olması gerekmektedir.

Polimerler, monomer denilen kimyasal ünitelerden meydana gelen, zincirler şeklinde
bir yapıya sahip olan sentetik malzemelerdir. Doğada var olan bu malzemelerin
başlıcaları; kömür, ham petrol, su, hava ve kireçtir [1]. Yapay olarak da elde
edilebilen organik polimerik malzemeler ise plastikler, elastomerler ve fiberlerdir.
Polimerler; yapay polimerler ve doğal polimerler olarak iki gruba ayrılır.
– Yapay Polimerler (plastikler)
– Doğal Polimerler (selüloz, doğal kauçuk vb.)

Table of Contents

Bu gönderiyi paylaş

Comment (1)

  • admin

    Polimer Kanal Izgara

    28 Mayıs 2022 , 06:45

Yoruma kapalı.


Call Now Button