Dökme Demir

PiK DÖKÜM NEDİR

 

Dökme demirler, 2’den fazla karbon oranı içeren demir-karbon alaşımlarıdır. İçindeki karbonun grafit şeklinde olanlarına gri dökme demir, sementit şeklinde olanlara ise beyaz dökme demir denir. 1150 °C derece olan erime sıcaklığı çeliğinkinden düşüktür.

Alt yapı ekipmanları üretiminde tercih edilen maddelerden biridir. Çünkü zehirli madde içermez, doğaya zarar vermez ve yüksek derecedeki ısıya dayanıklıdır , ısıyı çok iyi bir şekilde iletir ve dağıtır, şekil verilmesi kolaydır.

SFERO DÖKÜM NEDİR

Sferö döküm, kendine özgü bir demir türüdür, dökümden önce, darbeye karşı muazzam güçlü bir  yapı kazanması ve uzun ömürlü olması için periyodik özel bir işlemle aşılamaya tabi tutulur. Bu periyodik aşılar ile Sfero Döküm elde edilir.
Pik döküm ün lameller halindeki ince grafitlerden oluşan mikro yapısından dolayı düşük çekme mukavemeti vardır ve darbe dirençleri çok düşüktür.
Erimiş sıvı metale magnezyum eklenmesi bu ince grafitleri kürelere dönüştürür ve küresel olarak dağıtır, ve pik dökümün en az iki katı  çekme mukavemetive ağırlığa oranla artan bir güç kazandırır.

Call Now Button